Bij einde productie automatisch einde arbeidsovereenkomst?

musical

Bij einde productie automatisch einde arbeidsovereenkomst?

Het Hof Amsterdam heeft in januari 2017 geoordeeld dat sprake is van strijd met het ontslagrecht als de werkgever kan bepalen wanneer een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst intreedt.

Bij een musicalproductie waren de arbeidsovereenkomsten van de musicalspelers productie-gebonden. Daarbij was een ontbindende voorwaarde opgenomen; de arbeidsovereenkomsten konden ook voor de einddatum van rechtswege eindigen indien de productie eerder zou stoppen.

Door een tegenvallende opkomst heeft de werkgever besloten de productie te beëindigen en daarmee ook de contracten van de werknemers te beëindigen.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat door deze clausule de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig zijn geëindigd. De werknemers waren het met deze beslissing niet eens en zijn tegen dit vonnis opgekomen bij het hof.

Het hof heeft geoordeeld dat een dergelijke projectclausule niet past in het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Hiervoor hecht het hof belang aan verschillende omstandigheden. Allereerst is de clausule zeer ruim geformuleerd, de werkgever heeft een grote vrijheid met betrekking tot het al dan niet voortzetten van de musicalproductie. Dit is strijdig met het ontslagrecht, aangezien ontslag een preventieve toetsing vereist.

Daarnaast waren meer opties mogelijk naast het stoppen van de productie. Het bestaan van diverse keuzemogelijkheden is niet in overeenstemming met het ontslagrecht. Er wordt dan voorbijgegaan aan de preventieve ontslagtoets. Het UWV moet deze keuze kunnen toetsen.

Het hof concludeerde dat de arbeidsovereenkomsten niet zijn geëindigd door het inroepen van de ontbindende voorwaarde.

Voor de gehele uitspraak klik hier

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl