ANNOTATIE: GEEN ONTSLAGVERGOEDING VOOR GEPENSIONEERDEN