Geen tewerkstellingsvergunning nodig voor Oekraïner

Geen tewerkstellingsvergunning nodig voor Oekraïner

De werkgever hoeft voor werknemers uit Oekraïne geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Vereisten:

• De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.
• De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst.

De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug t/m 4 maart 2022.

Document van de IND
Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Nog niet elke vluchteling heeft een document van de IND. Daarom geldt de vrijstelling t/m 30 mei 2022 voor alle Oekraïners die hun nationaliteit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een paspoort.

Meldingsplicht
Als de werkgever een werknemer uit Oekraïne in dienst wil nemen, moet hij dat melden bij het UWV. Dit kan met het formulier “Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne”. Op het formulier moeten onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon worden vermeld.

Burgerservicenummer (BSN) nodig
Zonder een BSN kan een Oekraïense vluchteling niet in Nederland werken voor een Nederlandse werkgever. Een BSN is ook nodig voor de opgave van de loonbelasting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente. Vervolgens zijn zij bekend bij de IND en krijgen zij een BSN.

Voor meer informatie zie de website van de IND en het UWV.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl