Herplaatsing met 30 minuten extra reistijd onder werktijd is redelijk

Reistijd I

Herplaatsing met 30 minuten extra reistijd onder werktijd is redelijk

Is het redelijk om van een werknemer te verwachten dat hij instemt met herplaatsing met 30 minuten extra reistijd? De kantonrechter oordeelde dat dit redelijk was.

Het ging om een werknemer die tien jaar in dienst was van zijn werkgever. Vervolgens werd deze werknemer met psychische en fysieke klachten arbeidsongeschikt. Deze arbeidsongeschiktheid duurde van juni 2015 tot november 2018, waarna de werknemer voor 100% arbeidsgeschikt werd verklaard. Toen de werknemer zijn oude functie weer wilde oppakken bleek dat deze vervallen was en dat het bedrijfspand nauwelijks meer gebruikt werd. De werknemer moest worden gedetacheerd van Ede naar een ander bedrijf in Schiedam.

In de arbeidsovereenkomst stond de mogelijkheid om de werknemer over te plaatsen. Daarnaast zegt de Taxi Hofman-toets, dat de werknemer een redelijk voorstel van werkgever moet aanvaarden, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht. Deze toets staat in de uitspraak centraal.

De werknemer heeft aangegeven dat het onredelijk zou zijn om 35 minuten heen/terug te moeten reizen gezien zijn gezinssituatie. De rechter volgde de werknemer hierin en veroordeelde de werkgever tot doorbetaling van loon nu deze was stopgezet omdat de werknemer niet inging op de overplaatsing. De werkgever had ook nog een ander voorstel gedaan. Dit voorstel was om de reistijd onder werktijd te laten vallen. De rechter vond dit voorstel wél redelijk volgens de Taxi Hofman-toets. De werknemer had niet bewezen dat dit niet van hem kon worden verwacht.

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer moest instemmen met de overplaatsing naar Schiedam.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl