Het ontslag op staande voet in droomvlucht: hoe een dagje Efteling een basisschooljuf haar baan kostte

Efteling

Het ontslag op staande voet in droomvlucht: hoe een dagje Efteling een basisschooljuf haar baan kostte

Feiten

De basisschooljuffrouw is op 1 januari 2021 in Amsterdam in dienst getreden bij een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De juf was werkzaam als leerkracht voor groep Rood, voor wie een klassenuitje was gepland op 10 maart 2023. De juf had reeds – tevergeefs – aan de directeur voorgesteld met de kinderen naar de Efteling in Kaatsheuvel te gaan. Het alternatief was een excursie naar Space Expo in Noordwijk. Voor het transport naar Space Expo had de directeur twee busjes geleend van andere scholen. Op 10 maart is groep Rood onder begeleiding van hun juf toch vertrokken naar de Efteling. De juf heeft een week later in de nieuwsbrief van de school een bericht geplaatst waarin zij, in strijd met de waarheid, verslag deed van de excursie naar Space Expo.

Later in maart bleek tijdens een financieel overleg tussen de directeuren dat met de busjes te hard was gereden op de A2 op 10 maart 2023 en bleek dat de eindbestemming die dag toch Kaatsheuvel was. De juf wordt diezelfde dag nog op staande voet ontslagen. In de bevestigingsbrief wordt vermeld het zonder toestemming meenemen van de leerlingen naar de Efteling, het onware bericht in de nieuwsbrief en het willens en wetens voorliegen van de werkgever over waar de juf op 10 maart 2023 met de leerlingen was geweest.

Oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag onverwijld is gegeven. De waarheid is door het verzwijgen van het werkelijke reisdoel immers pas aan het licht gekomen door het uitlezen van de black box van de busjes. De kantonrechter acht het zonder toestemming naar de Efteling gaan voldoende reden voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Er was immers sprake van een onverzekerde situatie. Daarmee heeft de juf een onaanvaardbaar risico genomen, hetgeen tot ernstige gevolgen had kunnen leiden. Door het onprofessionele en eigenmachtige optreden van de juf wisten de school en de ouders van de (kwetsbare) leerlingen niet waar zij zich op 10 maart 2023 een groot deel van de dag bevonden. Dat is onacceptabel. Dat het ‘’goed is afgelopen’’, maakt dat niet anders.

Daar komt nog bij dat de juf tegen de school heeft gelogen en daarin zo ver is gegaan dat zij een vervalst verslag in de nieuwsbrief heeft geplaatst. Of de juf met zoveel woorden tegen de leerlingen heeft gezegd dat zij hun mond moesten houden over de Efteling, is in het midden gebleven. Hoe dan ook heeft zij volgens de kantonrechter de kwetsbare leerlingen betrokken in een complot en in een lastig parket gebracht. De slotsom is dat het ontslag op staande voet overeind blijft.

Tip

Veel werkgevers denken dat een ontslag op staande voet bijna nooit mogelijk is. Toch is een ontslag op staande voet vaker mogelijk dan je denkt. Onze advocaten hebben er zelfs regelmatig mee te maken.

Liegen (bedrog) wordt in de wet genoemd als een mogelijke reden voor ontslag op staande voet. De mogelijke ernstige gevolgen van het op stap gaan met kwetsbare leerlingen, waarbij niemand wist waar ze waren, en het aanhoudend liegen tegen de school en de ouders, waren in deze zaak voldoende voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. De goede bedoelingen van de juf doen daaraan niet af.

Inmiddels is door de advocaat van de juf hoger beroep aangespannen. Tijdens het hoger beroep wil de juf de onwaarheden rechtzetten. “Haar goede bedoelingen verdwijnen compleet naar de achtergrond”, zegt haar advocaat. “En dat valt haar heel zwaar.” Wij achten het hoger beroep vrij kansloos.

Sparren over een mogelijk ontslag op staand voet?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl