Indirecte discriminatie van sollicitant op grond van leeftijd

leeftijdsdiscriminatie

Indirecte discriminatie van sollicitant op grond van leeftijd

Essent N.V. heeft een sollicitant gediscrimineerd door in de afwijzing voor de functie Senior Auditor haar voorkeur uit te spreken voor een kandidaat met vijf tot tien jaar werkervaring.

Op 2 augustus 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens (CRM) geoordeeld dat Essent N.V. verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt jegens de sollicitant.

De 59-jarige sollicitant had bij Essent gesolliciteerd naar de functie Senior Auditor. Essent heeft de man afgewezen en in haar afwijzing per e-mail aangegeven dat zij de voorkeur had voor een sollicitant met vijf tot tien jaar werkervaring en een Big 4 achtergrond. De 59-jarige sollicitant stelde bij CRM dat hij aan alle functie-eisen voldeed, maar meer dan tien jaar werkervaring had.

Door hem op grond van een teveel aan werkervaring af te wijzen heeft Essent hem als oudere sollicitant gediscrimineerd, aldus de sollicitant. Volgens Essent was er geen sprake van leeftijdsdiscriminatie omdat de man geen Big 4 achtergrond had en ook daarom niet aan het profiel voldeed.

CRM oordeelde dat er toch een verboden indirect onderscheid op grond van leeftijd was gemaakt en daarom was gediscrimineerd op grond van leeftijd. Dit, omdat het feit dat de man meer dan tien jaar werkervaring had, een rol had gespeeld bij zijn afwijzing. Dat er ook nog andere redenen waren om hem af te wijzen maakt dat niet anders.

Essent had aangevoerd dat zij een voorkeur had voor iemand met vijf tot tien jaar werkervaring in het team, om te voorkomen dat alle teamleden dezelfde leeftijd hadden en allemaal ongeveer tegelijk met pensioen zouden gaan. Het CRM vond dit echter geen rechtvaardiging voor de discriminatie op grond van leeftijd.

Wij adviseren u niet meer informatie te verstrekken bij een afwijzing dan strikt noodzakelijk en te volstaan met de mededeling dat een andere kandidaat beter op het profiel aansluit.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl