Koerier die werkgever bedreigt via WhatsApp krijgt ontslag op staande voet

Koerier 2

Koerier die werkgever bedreigt via WhatsApp krijgt ontslag op staande voet

De kantonrechter heeft geoordeeld dat bedreigende WhatsAppberichten van een werknemer voldoende zijn voor een ontslag op staande voet.

In deze zaak ging het om een koerier die per WhatsAppberichten de werkgever en collega’s meerdere malen bedreigde. Ook was de werknemer al eerder aangesproken op het gebruik van softdrugs tijdens en voorafgaand aan werktijd en heeft hij zelfs een keer een joint voor de ogen van de werkgever gedraaid.

De werknemer heeft in een periode van vijf dagen maar liefst vier dagen meerdere bedreigende WhatsAppberichten naar de werkgever gestuurd. Hij heeft in deze berichten de werkgever, collega’s en een derde bedreigd. De werkgever heeft op de vijfde dag van de bedreigingen de werknemer per WhatsAppbericht op staande voet ontslagen. Vervolgens is dit ontslag bevestigd per brief. Door de aanhoudende bedreigingen durfde de werkgever geen persoonlijk gesprek meer met de werknemer te voeren en is het ontslag via een WhatsAppbericht gegaan.

De kantonrechter was van oordeel dat de hoeveelheid en de omvang van de WhatsAppberichten en de gebruikte bewoordingen in toenemende mate bedreigend en intimiderend waren en dat daarom goed voorstelbaar is dat onder die omstandigheden geen persoonlijk gesprek meer heeft plaatsgevonden.

Voornamelijk de berichten ‘‘I finfih You’’ en ‘‘That is your option if you don wana more probmem for your life’’ en ‘‘watch out believe me watch out’’ zijn volgens de rechter als een rechtstreekse bedreiging op te vatten.

De werknemer voerde als betoog aan dat de werkgever weigerde zijn loon te betalen en dat de berichten in die context gezien moesten worden. Volgens de rechter rechtvaardigt dit niet de dreigende taal die uit de berichten spreekt.

De rechter oordeelde het ontslag op staande voet aldus rechtsgeldig.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl