Maximale transitievergoeding wijzigt

transitievergoeding I

Maximale transitievergoeding wijzigt

De transitievergoeding als genoemd in artikel 7:673 BW is aan een maximum gebonden. Dit maximum wordt ieder jaar wat verhoogd. Op dit moment bedraagt de maximale transitievergoeding EUR 79.000,– of een bruto jaarsalaris indien dat hoger ligt dan EUR 79.000,–.

Op 9 oktober 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een besluit uitgebracht waarin de maximale transitievergoeding vanaf 1 januari 2019 wordt vastgesteld op EUR 81.000,–. Door middel van deze verhoging wordt aangesloten bij de verhoging van de contractlonen.

Voor het besluit: klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl