Ontslag op staande voet te zwaar middel voor dronken werknemer

man gc48817fdf 1920

Ontslag op staande voet te zwaar middel voor dronken werknemer

Het Hof Amsterdam oordeelt dat het onder invloed op werk verschijnen door een vulploegmedewerker geen dringende redenen voor ontslag oplevert. De werknemer is onterecht op staande voet ontslagen, nu de werknemer volgens het reglement eerst een waarschuwing had moeten krijgen.

Feiten

De werknemer is in dienst als vulploegmedewerker bij Detailconsult Personeel B.V. Hij is op 25 maart 2019 in dienst getreden en zijn arbeidsovereenkomst zou per 25 juni 2020 eindigen. De werknemer voerde zijn werkzaamheden uit bij Dirk van den Broek. Op zijn overeenkomst was het bedrijfsreglement van Detailconsult van toepassing. Hierin stond onder andere een bepaling over het gebruik van drugs en alcohol opgenomen. De arbeidsovereenkomst van de werknemer zou bijna eindigen en om die reden was al schriftelijk aangezegd. Hij is vervolgens naar aanleiding van een incident op 14 mei 2020 geschorst. Nadat Detailconsult onderzoek heeft gedaan naar het incident, is de werknemer op 20 mei 2020 op staande voet ontslagen. Hij was onder invloed van alcohol op het werk verschenen en had vervolgens een aanrijding met de auto van de afdelingsmanager veroorzaakt.

Oordeel

Het hof oordeelt dat de bovengenoemde gedragingen, geen dringende redenen voor ontslag op staande voet opleveren. Blijkens de ontslagbrief zijn de dringende redenen volgens Detailconsult gelegen in het onder invloed werken en de vernieling van de auto. Detailconsult heeft niet voldoende duidelijk gemaakt dat de dringende reden is gelegen in het feit dat de werknemer dronken achter het stuur is gestapt. Bovendien is niet gebleken dat de werknemer vaker onder invloed op het werk is verschenen. Detailconsult heeft hierdoor in strijd met haar eigen reglement gehandeld, nu zij geen waarschuwing heeft gegeven maar direct is overgegaan tot ontslag op staande voet. Aangezien dit slechts het eerste incident van de werknemer was, is ontslag op staande voet een te zwaar middel. Niet is gesteld dat de werknemer opzettelijk schade heeft toegebracht aan de auto van de afdelingsmanager, zodat tevens geen schadevordering op de werknemer bestaat.

Uit deze uitspraak blijkt weer dat naast het bewijs, ook de inhoud van de ontslag op staande voet brief doorslaggevend is voor de vraag of het ontslag stand houdt.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl