Ontslagen senior medewerker wegens drinken van een pakje sap

pakje sap

Ontslagen senior medewerker wegens drinken van een pakje sap

De kantonrechter oordeelde in januari dat een werknemer die een pakje sap van de werkgever dronk ten onrechte op staande voet is ontslagen. Wel ontbond de kantonrechter het arbeidscontract.

Feiten
De werknemer was sinds 2010 bij de werkgever (een vliegtuigonderhoudsbedrijf) in dienst. Hij had de functie van Ground Engineer.
Op 25 november 2017 heeft de Director Operations aan de personeelsleden een e-mail gestuurd waarin stond dat het niet is toegestaan om eten en drinken uit het vliegtuig te pakken. Er geldt een zero tolerance-beleid.
Op videobeelden was te zien dat de werknemer op 9 augustus 2020 een pakje drinken in een vliegtuig heeft gedronken tijdens het verrichten van werkzaamheden. Het pakje drinken kwam uit de koelkast van het vliegtuig. Hierover werd tweemaal een gesprek gevoerd tussen de werknemer en zijn leidinggevenden. Tijdens het tweede gesprek is de werknemer op staande voet ontslagen.

Oordeel
Volgens de kantonrechter was het ontslag op staande voet onterecht gegeven. De werkgever had kunnen volstaan met een minder vergaande maatregel. De werkgever had het zero tolerance-beleid onvoldoende duidelijk kenbaar gemaakt en onvoldoende consequent toegepast. De werkgever heeft verklaard dat een drankje in sommige situaties wel mag worden aangenomen. In de ene situatie is het kennelijk wel toegestaan om drankjes van de klant te drinken en in de andere situatie kennelijk niet. Van een werkgever die een zero tolerance-beleid hanteert, mag worden verwacht dat zij dit beleid, en de gevolgen van overtreding daarvan duidelijk aan haar werknemers kenbaar maakt en het beleid ook consequent toepast. Bovendien heeft de werknemer ruim tien jaar goed gefunctioneerd, heeft hij zijn hele carrière daar opgebouwd en heeft hij nooit een waarschuwing gekregen. Het ontslag op staande voet was daarom een te zwaar middel.

Wel is de arbeidsovereenkomst van de werknemer ontbonden. Er werd niet ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding, maar wel wegens de combinatie van deze gronden. De kantonrechter kende daarbij naast de transitievergoeding een extra halve transitievergoeding toe aan de werknemer.

Voor de gehele uitspraak, klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl