Onvoldoende informatieverschaffing kan werkgever duur komen te staan

Pensioen

Onvoldoende informatieverschaffing kan werkgever duur komen te staan

De informatieplicht die op een werkgever rust is een serieuze verplichting. Zo moet een werkgever bijvoorbeeld voldoende duidelijkheid aan een werknemer verschaffen indien er wijzigingen optreden in zijn pensioenregeling. Een werknemer hoeft hier niet specifiek mee in te stemmen, maar een werkgever dient wel de juiste informatie te verschaffen.

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgesproken in een zaak waarin een werkgever een werknemer niet deugdelijk heeft geïnformeerd over de verslechtering van zijn pensioenregeling.

In dit geval zou de nieuwe premieregeling leiden tot een verslechtering van de pensioenopbouw van de werknemer. Aan de orde kwam of de werkgever de werknemer voldoende duidelijk had geïnformeerd over de zogenaamde ‘cruciale elementen’ van de pensioenregeling. Hieronder schaarde het hof het feit dat de werknemer substantieel minder pensioen zou gaan opbouwen, dat de premie niet meesteeg met de leeftijd van de werknemer maar een vast percentage van het brutoloon zou zijn en de gevolgen van de gelijkblijvende premie voor de werknemer in het geval de werknemer in de toekomst meer loon zou gaan ontvangen.

De werkgever heeft een informatiebijeenkomst belegd waarin de nieuwe pensioenregeling besproken is, maar uit getuigenverklaringen heeft het hof geconcludeerd dat er niet of nauwelijks gesproken is over deze ‘cruciale elementen’. Het hof oordeelde dat er onvoldoende informatieverschaffing heeft plaatsgevonden en de werkgever dus niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichting.

Het hof oordeelde dat de werkgever de pensioenschade van de werknemer ad EUR 29.564,00 diende te vergoeden, en veroordeelde de werkgever daarnaast in betaling van de proceskosten en nakosten.

Voor de gehele uitspraak: klik hier

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl