Pensioenontslagbeding uit arbeidsovereenkomst

Pensioenontslagbeding uit arbeidsovereenkomst

Verwijder pensioenontslagbeding uit de arbeidsovereenkomst!

In veel arbeidsovereenkomsten staat dat deze eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is het pensioenontslagbeding. Als de werknemer vervolgens blijft werken zonder dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten, wordt de arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als de vorige arbeidsovereenkomst.

Als dit een arbeidsovereenkomst was voor onbepaalde tijd, is deze AOW’er dus voor onbepaalde tijd in dienst. Het is dan ook van belang dat er in geval van een pensioenontslagbeding een beroep wordt gedaan op dit beding en vervolgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt overeengekomen.

Als er geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, loopt de arbeidsovereenkomst door na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als u op een gegeven moment afscheid wenst te nemen van deze werknemer, kan dit op grond van de wet. De wet bepaalt namelijk dat de arbeidsovereenkomst van de AOW’er opgezegd kan worden (zonder redelijke grond) als deze overeenkomst is aangegaan vóór de AOW-gerechtigde leeftijd. Er is dan geen toestemming van het UWV vereist.

Een pensioenontslagbeding heeft sinds de invoering van de WWZ dan ook geen meerwaarde meer. Sterker nog, het brengt risico’s met zich. Wij adviseren u dan ook om het pensioenontslagbeding uit de arbeidsovereenkomst te verwijderen.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl