Afschaffing VAR wederom uitgesteld

Afschaffing VAR wederom uitgesteld

De Wet DBA dient ter bestrijding van verkapte arbeidsovereenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers; ook wel schijnzelfstandigheid genoemd.
Waar nu nog de VAR gebruikt kan worden, zullen de contractspartijen in de toekomst gebruik moeten maken van standaardcontracten die door de Belastingdienst ter beschikking worden gesteld, of de Belastingdienst vooraf om een oordeel moeten vragen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. De Belastingdienst zal gedurende deze implementatietermijn wel toezicht houden maar niet handhavend optreden.

Klik hier voor de “Nota naar aanleiding van het verslag betreffende wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)”.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl