Spaanse kus na WK-finale: een handreiking voor de praktijk

kus

Spaanse kus na WK-finale: een handreiking voor de praktijk

Ontslag om een kus

Het omstreden incident zal niemand zijn ontgaan: de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, die speelster Jenni Hermoso op haar mond kuste tijdens de prijsuitreiking na de recente WK-finale vrouwenvoetbal. De zoen leidde wereldwijd tot verontwaardiging.

Rubiales weigerde in eerste instantie zijn positie als voorzitter op te geven. Hij raakte in het verleden al in opspraak vanwege seksistische opmerkingen naar vrouwen, seksfeestjes op kosten van de Spaanse voetbalbond en andere schandalen. Rubiales liet echter weten dat hij wilde vertrouwen op de onafhankelijke instanties die deze kwestie moesten oplossen. De Spaanse voetbalbond bleef aanvankelijk achter de voorzitter staan, maar de Wereldvoetbalbond FIFA schorste Rubiale op 26 augustus voor 90 dagen, in afwachting van de uitkomst van nader onderzoek. Na een spoedoverleg eiste ook de Spaanse voetbalbond op 28 augustus 2023 alsnog dat Rubiales af zou treden als voorzitter. Op 10 september 2023 nam hij ontslag van zijn functie bij de Spaanse voetbalbond en vicepresident van de UEFA.

De kus van Rubiales houdt de sportwereld al drie weken bezig, maar ook arbeidsrechtelijk is het incident interessant.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer verwijst naar gedragingen of handelingen van werknemers die de professionele normen, gedragsregels en ethische normen binnen een werkomgeving overtreden. Dit gedrag kan variëren van pesten, intimidatie en discriminatie tot diefstal, fraude, geweld of ander ongepast gedrag dat schadelijk is voor de werkomgeving en de collega’s.

Het is belangrijk aandacht te besteden aan mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit heeft namelijk een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van werknemers, de prestaties van het bedrijf, het moreel van het personeel en de reputatie van de organisatie. Werkgevers hebben wettelijke verplichtingen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Zowel het grensoverschrijdend gedrag zelf, als het niet adequaat aanpakken van mogelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot juridische problemen.

Wat kunnen wij betekenen

Werkgevers hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden en moeten daarom maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daartoe is het belangrijk dat een beleid wordt gehanteerd dat duidelijk aangeeft welk gedrag al dan niet acceptabel is. Dit beleid moet regelmatig aan het personeel worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld op de website, nieuwsberichten of via trainingen. Daarnaast is het van belang dat een systeem bestaat waarbij de werknemers veilig en vertrouwelijk grensoverschrijdend gedrag kunnen melden. Dit systeem regelt een procedure voor het onderzoeken van meldingen en het nemen van passende maatregelen.

Onze advocaten staan graag klaar om u te helpen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen aangaande een veilige werkomgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Neem contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Martina Benard
benard@sorensenadvocaten.nl