Ten onrechte ontslagen wegens ‘stelen’ colaflesjes

pexels photo 4389666

Ten onrechte ontslagen wegens ‘stelen’ colaflesjes

De kantonrechter was het niet eens met het ontslag op staande voet van een caissière van Albert Heijn, nadat ze hier 6 jaar in dienst had gewerkt. De werkneemster had zonder af te rekenen twee flesjes cola meegenomen uit de winkel en deze in de kantine opgedronken.

Feiten
De werkneemster was sinds 2015 in dienst van Albert Heijn. Op 12 november 2020 heeft zij zonder af te rekenen twee flesjes cola uit de winkel gehaald en één daarvan genuttigd in de kantine. Het tweede flesje was voor haar collega. De dag daarna is zij uitgenodigd voor een gesprek met de supermarktmanager, waar zij een vooraf opgestelde verklaring heeft ondertekend omtrent het wegnemen van de twee flesjes, zonder af te rekenen of af te boeken. De werkneemster gaf aan dat zij nog een ongebruikte maaltijdvergoeding had. De werkneemster verklaarde dat het niet de bedoeling was de flesjes te pakken zonder te betalen of af te boeken. Na dit gesprek is ze geschorst en vervolgens op 16 november 2020 op staande voet ontslagen. Reden voor dit ontslag was onder andere het in strijd handelen met de gedragsregels en voorschriften van Albert Heijn, die ook staan op posters in het personeelsgedeelte van het filiaal.

De werkneemster hield zich beschikbaar voor werk en startte een procedure.

Oordeel
De kantonrechter heeft allereerst beoordeeld of de reden die de werkgever aan het ontslag op staande voet ten grondslag heeft gelegd als een dringende reden kwalificeert als bedoeld in artikel 7:677 BW. De werkneemster heeft door het wegnemen van de twee flesjes cola uit de winkel en één daarvan zelf te nuttigen, de huisregels van Albert Heijn overtreden. Echter, het is niet aannemelijk dat hier sprake is van diefstal nu zij geen kwade intentie had. De werkneemster heeft het flesje cola in alle openheid en in gezelschap van twee teamleiders in de kantine genuttigd. Volgens de kantonrechter is het aannemelijker dat de werkneemster is vergeten de flesjes op de juiste wijze af te boeken.

Met betrekking tot de schending van de gedragsregels en voorschriften, stelt Albert Heijn dat verscherpt wordt gehandhaafd vanwege een doorgevoerde cultuuromslag. Echter, deze cultuuromslag is onvoldoende duidelijk aan het personeel gecommuniceerd. Het filiaal ging vrij losjes om met de regels, aldus verklaringen van het personeel. Om die reden had het voor de hand gelegen dat Albert Heijn de werkneemster eerst zou hebben aangesproken en haar niet direct zou ontslaan.

Het is evident dat Albert Heijn een te rechtvaardigen belang heeft bij handhaving en juiste toepassing van haar huisregels. Het is daarentegen bij een cultuuromslag van belang dat deze ook voldoende wordt gecommuniceerd aan het personeel.  Dit kan bijvoorbeeld door het hanteren van een overgangsperiode, waarin werknemers worden aangesproken op het overtreden van de regels.

Nu de werkneemster in alle openheid de huisregels heeft overtreden waarvan kan worden vastgesteld dat deze niet strikt werden gehandhaafd en het feit dat de werkneemster hier al 6 jaar in dienst was, werd een ontslag op staande voet als een veel te zware sanctie beoordeeld. Een waarschuwing had volstaan. De kantonrechter oordeelde dat de werkneemster ten onrechte op staande voet is ontslagen.

Voor de volledige uitspraak, klik hier.

Opmerking
Bovenstaande uitspraak is opvallend nu ontslag op staande voet in gelijksoortige gevallen wel heeft standgehouden. Denk hierbij aan het overgieten van een flesje water in een bidon, het meenemen van een tray met glazen, het meenemen van een pak Optimel dat over de datum is of het goedkoper aanslaan van producten (Rechtbank Midden-Nederland, 9 november 2020, Rechtbank Noord-Holland 22 juni 2020, Rechtbank Rotterdam, 12 september 2018, Rechtbank Amsterdam, 7 februari 2017). Het doorslaggevende verschil tussen deze zaken lijkt te liggen in de mate van uitvoering die wordt gegeven aan de gedragsregels. Deze werden in de hiervoor genoemde uitspraken streng gehandhaafd en gecommuniceerd, hetgeen in deze zaak niet werd gedaan.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl