Terecht ontslag op staande voet na herhaald inzien Elektronisch Patiënten Dossier

EPD I

Terecht ontslag op staande voet na herhaald inzien Elektronisch Patiënten Dossier

De werkneemster was als afdelingssecretaresse al vanaf 2001 in dienst bij de werkgever. De werkgever maakt gebruikt van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Hierin staan vertrouwelijke persoons-, medische en andere gegevens van patiënten. Bij de werkgever geldt een interne gedragscode voor het gebruik van het EPD. Hierin staat opgenomen dat het onterecht toegang nemen tot het EPD, misbruik oplevert en tot arbeidsrechtelijke maatregelen zal leiden.

In 2013 ontving de werkneemster een schriftelijke officiële waarschuwing voor het onterecht inkijken van patiëntengegevens. Hierbij werd in de brief opgenomen dat bij herhaald misbruik, zwaardere arbeidsrechtelijke maatregelen genomen zullen worden.

In maart 2017 kijkt de werkneemster meermaals in het EPD van één van haar collega’s. Omdat er geen behandelrelatie bestaat tussen de werkneemster en haar collega, wordt de werkneemster op staande voet ontslagen. Bij de kantonrechter vordert de werkneemster een billijke vergoeding en een transitievergoeding. Nadat de kantonrechter het gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig acht, gaat de werkneemster in hoger beroep. Ze zegt dat ze per vergissing in het dossier van haar collega heeft gekeken en dat zij per ongeluk te snel doorklikte (misklik).

Onbetwist is echter, dat de werkneemster op 9 maart 2017 tussen 14.39 en 14.40 uur en vervolgens weer tussen 15.01 en 15.04 uur het EPD van haar collega heeft geraadpleegd en in totaal 26 keer in dit dossier heeft doorgeklikt. De werkneemster heeft zich hiermee onterecht toegang verschaft tot persoonlijke en medische informatie van haar collega. Het gedrag wordt door het hof als onrechtmatig aangemerkt.

Het hof oordeelt voorts, dat de werkneemster in eerste instantie op het tabblad “patiëntgegevens” heeft geklikt en vervolgens heeft doorgeklikt naar “voorblad klinische pharmacie”. De door de werkneemster aangeklikte tabbladen waren helemaal niet relevant voor het doel waarvoor zij stelde het EPD te hebben geraadpleegd. Het hof acht het ongeloofwaardig dat de werkneemster zich 26 keer zou hebben vergist en zich niet zou hebben gerealiseerd dat ze in het verkeerde dossier zat. Ze was bekend met de gedragscode en was hierop al eerder aangesproken. Het hof is van mening dat de werkgever groot belang heeft bij strikte toepassing van de gedragscode vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens in het EPD. Onjuiste omgang met privacygevoelige dossiers kan de reputatie van de werkgever schaden. De werkneemster is na een diensttijd van bijna 16 jaar, terecht op staande voet ontslagen. Persoonlijke omstandigheden van de werkneemster, waaronder haar leeftijd, goede functioneren en diensttijd, doen hieraan niet af. Omdat de arbeidsovereenkomst is geëindigd ten gevolge van ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster, komt haar geen transitievergoeding toe.

Voor de hele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl