Tien minuten eerder inloggen anno 2023 en het onderscheid met werktijd

Tien minuten eerder inloggen anno 2023 en het onderscheid met werktijd

Werkgevers kunnen werknemers verzoeken een aantal minuten eerder aanwezig te zijn om op tijd te beginnen met de te verrichten werkzaamheden. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat het inlogproces of het opstarten van de apparaten en systemen lang kan duren, waardoor werknemers eerder dan hun starttijd moeten beginnen.

De vraag rijst of de betreffende minuten als werktijd dienen te worden beschouwd en om die reden dienen te worden vergoed aan de betreffende werknemers. De Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag gaven hier recent antwoord op.

Het ging om een medewerker van een callcenter die zich op grond van het planningsbeleid van werkgever tien minuten voor aanvang van de dienst bij zijn leidinggevende diende te melden. Het planningsbeleid was in zijn arbeidsovereenkomst integraal van toepassing verklaard op zijn dienstverband. Bij uitdiensttreding verzocht de werknemer in rechte om uitbetaling van alle keren dat hij tien minuten voor starttijd aanwezig was.

Het tien minuten eerder aanwezig zijn dient volgens de rechtbank en het hof te worden beschouwd als werktijd. De aanwezigheid is immers niet vrijblijvend, maar verplicht. Het eerder inloggen is noodzakelijk om de taken uit te voeren en valt daarom onder werk. In dit geval moest om die reden het achterstallig loon worden uitbetaald.

Anno 2023: hoe zit het met remote-werkers?
Maar hoe zit dat dan met werknemers die remote werken en thuis of elders 10 minuten voor de starttijd klaar moeten zitten? De Rechtbank Den Haag oordeelde recent dat hierbij relevant is in hoeverre de werknemer de vrijheid heeft om zijn of haar tijd zelf in te delen. Remote-werkers kunnen hun tijd tijdens de inlogperiode naar eigen inzicht besteden, en dus is geen sprake van werktijd.

Belangrijk voor u
De verplichte aanwezigheid voor de aanvang van werkzaamheden dient aan de werknemers te worden vergoed. Het is daarom belangrijk het voorschrift in de juiste (juridische) vorm te gieten. Indien sprake is van een vrijblijvend advies, en het niet eerder aanwezig zijn geen consequenties oplevert voor de betreffende werknemer, gelden de minuten niet als werktijd.

Voor de volledige uitspraak van Rechtbank Den Haag klik hier.

Voor de volledige uitspraak van Gerechtshof Den Haag klik hier.

Onze advocaten adviseren u graag over uw bestaande regeling of over het invoeren van een dergelijk beleid. Neem gerust contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten.

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl