Trambestuurder ontslagen wegens drugsgebruik in privétijd

amsterdam tram

Trambestuurder ontslagen wegens drugsgebruik in privétijd

De kantonrechter oordeelde in april 2021 dat een trambestuurder die onder invloed van drugs een ongeluk veroorzaakte, ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Dat hij alleen drugs in privétijd gebruikt, leidt niet tot een ander oordeel. De werknemer heeft daarom geen aanspraak op de transitievergoeding.

Feiten
De werknemer is sinds 1996 bij de werkgever in dienst als trambestuurder. De werkgever heeft een Gedragscode waarin staat dat drugs voor of tijdens werktijd niet is toegestaan en hanteert hiervoor een zerotolerancebeleid, dat in 2015 onder alle werknemers is verspreid.

Op 21 september 2020 heeft de werknemer een ongeluk veroorzaakt. Daarbij heeft hij een fietser geraakt en moest deze met de ambulance worden afgevoerd. De werknemer is daarna positief getest op THC. Het blijkt dat hij de avond ervoor verdovende middelen heeft gebruikt. De Incidentencommissie Tram van de werkgever heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk en concludeert dat tussen het handelen van de werknemer en het ongeluk een oorzakelijk verband bestaat.

Oordeel
Van een trambestuurder wordt verwacht dat hij zich houdt aan de interne regels, nu hij als veiligheidsfunctionaris direct invloed heeft op de transportveiligheid.

De werknemer wist of had moeten weten hoe hij zich, ook in privétijd, dient te gedragen. Zijn handelen is in strijd met de gedragsregels van de werkgever en hij heeft daarmee de veiligheid van reizigers en overige verkeersdeelnemers in gevaar gebracht. Bovendien heeft hij een ongeluk veroorzaakt, met schade als gevolg. Volgens de kantonrechter is dan ook sprake van ernstig verwijtbaar handelen. De werknemer heeft geen recht op de transitievergoeding.

Voor de gehele uitspraak, klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl