Transitievergoeding

geld

Transitievergoeding

Bijna elk jaar wordt de maximale transitievergoeding verhoogd. Per 1 januari 2021 is de maximale transitievergoeding EUR 84.000,- bruto of een bedrag ter hoogte van het bruto jaarsalaris indien dat bedrag hoger is dan EUR 84.000,-.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl