Van je vrienden moet je het hebben

goede vrienden

Van je vrienden moet je het hebben

De kantonrechter in Enschede heeft op 16 februari uitspraak gedaan in een zaak tussen twee vrienden die inmiddels geen vrienden meer zijn.

Werkgeefster heeft een onderneming op het gebied van mode en lifestyle. Om haar zaak te kunnen uitbreiden heeft zij een vriend in dienst genomen. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd, gesloten. Tot op dit punt zijn partijen het eens.

Oneens zijn partijen het over de vraag hoe lang de werknemer feitelijk heeft gewerkt voor werkgeefster; geen enkel moment of een halve dag. De werknemer heeft zich vrij snel ziek gemeld en is niet meer teruggekeerd op de werkvloer. Na een maand heeft de werknemer de bedrijfsarts bezocht en deze heeft geoordeeld dat de werknemer door stress is uitgevallen, er uitzicht is op herstel maar dit weken tot maanden kan duren. Ook vermeldt het rapport van de bedrijfsarts dat de werknemer al ruim voor de aanvang van zijn werkzaamheden bij werkgeefster ongeschikt was voor zijn werkzaamheden. Ook het UWV heeft geoordeeld dat de werknemer de bedongen werkzaamheden niet kan verrichten.

Aangezien werkgeefster een eenmanszaak runt en zich niet heeft verzekerd voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, loopt zij enorme risico’s. Werkgeefster heeft zelf salaris moeten inleveren om aan haar verplichtingen te voldoen en heeft geen geld om een nieuwe werknemer in dienst te nemen. Werkgeefster verzoekt daarom om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Zij voert daarvoor aan dat een onherstelbaar verstoorde verhouding is ontstaan. De werknemer kwam immers niet opdagen op zijn werk en heeft zijn ziekte verzwegen op het moment dat hij een arbeidsovereenkomst aanging. De werknemer betwist dat hij zijn ziekte heeft verzwegen en stelt dat hij is uitgevallen door de grote verantwoordelijkheid die werkgeefster direct op zijn schouders legde.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat het verzochte ontslag verband houdt met de ziekte van de werknemer en daardoor het opzegverbod tijdens ziekte van toepassing is. Daarnaast oordeelde de kantonrechter dat geen sprake is van een redelijke grond voor het ontslag. De arbeidsovereenkomst wordt niet ontbonden en werkgeefster zal haar “goede vriend” in dienst moeten houden en zijn loon tijdens ziekte moeten doorbetalen.

Voor de uitspraak: klik hier

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl