Verruiming ketenregeling: Wat betekent het?

Verruiming ketenregeling: Wat betekent het?

Verruiming ketenregeling per 1 januari 2020

De ketenregeling regelt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Wat wijzigt er voor u?

Huidig recht
Op dit moment is de ketenregeling te omschrijven als een 3x2x6-regel. De drie staat voor het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De vierde arbeidsovereenkomst wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De twee staat voor twee jaar. Na verloop van 24 maanden verkrijgt de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tot slot staat de zes voor een tussenpoos van zes maanden tussen twee contracten. Het duurt zes maanden voordat de keten tussen een werkgever en een werknemer is verbroken.

Toekomstig recht
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt de ketenregeling per 1 januari 2020. De maximumtermijn van de ketenregeling wordt verlengd. De nieuwe ketenregeling is te omschrijven als een 3x3x6-regel. De twee jaar uit de huidige regeling wordt verlengd naar drie jaar. Na verloop van 36 maanden verkrijgt de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werkgevers kunnen hierdoor langere tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten met werknemers.

Het maximale aantal van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten en de tussenpoos van zes maanden blijven gelijk.

Geen overgangsrecht
De nieuwe ketenregeling kent geen overgangsrecht. Dit houdt in dat de nieuwe regeling direct van toepassing is vanaf 1 januari 2020. De ketenregeling is ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2020 zijn ontstaan.

Ter illustratie de volgende voorbeelden.

Voorbeeld 1
Op 1 oktober 2018 is de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 12 maanden) ingegaan. De tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 18 maanden) is ingegaan op 1 oktober 2019 en duurt tot 1 april 2021. De twee arbeidsovereenkomsten overschrijden samen een periode van twee jaar. Het moment waarop de periode van twee jaar wordt gepasseerd ligt echter na de datum van inwerkingtreding van de wijziging van de ketenregeling (1 januari 2020). De periode van drie jaar is van toepassing. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden.

Voorbeeld 2
Op 1 april 2018 is de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 6 maanden) ingegaan. Een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 12 maanden) van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 en een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 12 maanden) van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 volgen. In dit geval ontstaat nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat de periode van twee jaar wordt overschreden na 1 januari 2020. De periode van drie jaar is hier van toepassing.

Als de werkgever besluit een vierde arbeidsovereenkomst aan te bieden aan de werknemer, wordt dit wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (het aantal van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt immers overschreden).

Voorbeeld 3
Op 1 oktober 2017 is de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 12 maanden) ingegaan. De tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 14 maanden) van 1 oktober 2018 tot 1 december 2019 volgt hierop. De periode van twee jaar wordt op 1 oktober 2019 overschreden. Op grond van de huidige ketenregeling ontstaat op deze datum een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De toekomstige wijziging in de ketenregeling verandert dit niet.

Vragen over Verruiming ketenregeling? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl