Verval wettelijke vakantiedagen

kalender I

Verval wettelijke vakantiedagen

Let op; Verval Wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen (20 bij een fulltime arbeidsovereenkomst) komen te vervallen zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen over 2017 kwamen dus per 1 juli 2018 te vervallen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen (een fulltime werknemer die 25 vakantiedagen per jaar geniet heeft dus 5 bovenwettelijke vakantiedagen), komen pas vijf jaren na het jaar waarin ze zijn toegekend, te vervallen.

In het belang van de werknemer worden de dagen die het eerst komen te vervallen, als eerste afgeboekt. Een werknemer geniet dus altijd eerst de wettelijke vakantiedagen en pas daarna de bovenwettelijke dagen.

De vervaltermijn van zes maanden voor wettelijke vakantiedagen geldt niet, als de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer te ziek was om vakantie op te nemen.

Neem voor vragen over het vervallen van vakantiedagen contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444 of mail.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl