Werkgever aansprakelijk na val van rodeostier?

bull 46367 640

Werkgever aansprakelijk na val van rodeostier?

Tijdens een bedrijfsuitje is de werkneemster van een rodeostier gevallen. Zij heeft hierbij letsel opgelopen aan haar arm en schouder. Zij beroept zich op de bijzondere aansprakelijkheid van de werkgever bij arbeidsongevallen. De kantonrechter ging hier niet in mee en oordeelde dat de werkgever niet aansprakelijk is, omdat het letsel niet is ontstaan tijdens de uitoefening van werkzaamheden.

Feiten:
De werkneemster is een onderwijsassistente op een school. Om het schooljaar af te sluiten, werd er een ‘Wild West’ personeelsfeest georganiseerd. Er was een rodeostier met bijbehorend valkussen. Tijdens een ritje op de stier is de werkneemster gevallen waarbij ze letsel heeft opgelopen aan haar arm en schouder. Zij stelde vervolgens bij de kantonrechter dat haar werkgever hiervoor aansprakelijk is.

Oordeel:
De kantonrechter stelde voorop dat op grond van artikel 7:658 BW geldt dat ongevallen tijdens de door de werkgever georganiseerde activiteiten in bepaalde gevallen kunnen leiden tot aansprakelijkheid. Wel is vereist dat er een nauw verband bestaat tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden. Dit nauwe verband is onvoldoende komen vast te staan, omdat de werkneemster niet verplicht was om aanwezig te zijn bij het bedrijfsuitje. Ook is niet gebleken dat er druk op de werkneemster is uitgeoefend om aanwezig te zijn bij de activiteit, of dat er consequenties aan zouden zijn verbonden als ze niet zou komen. Bovendien is zij vrijwillig op de rodeostier gaan zitten. Om die reden is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade van de werkneemster.

De werkgever kan aansprakelijk zijn voor het ontstaan van schade die buiten uitoefening van de werkzaamheden ontstaat, maar dan moet wel sprake zijn van een bijzonder risico op schade. Nu de stier – zoals blijkt uit de beelden – rustig bewoog en een valkussen aanwezig was, bestond een dergelijk bijzonder risico niet. Rodeorijden is geen activiteit die dusdanig gevaarlijk is dat deze niet op een personeelsuitje thuishoort. De werkgever is dus niet aansprakelijk voor de door de werkneemster geleden schade.

Voor de volledige uitspraak: klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl