Werknemer moet loon terugbetalen

Werknemer moet loon terugbetalen

De werknemer is op 20 juli 2020 in dienst getreden bij Hans Anders. Het salaris voor de maand juli 2020 bedroeg EUR 520,46 netto. De werknemer is op 6 augustus 2020 tijdens de proeftijd ontslagen. Op 25 augustus 2020 heeft Hans Anders aan de werknemer een salaris van EUR 1.196,64 netto uitbetaald, voor de maand augustus 2020. Hans Anders heeft aan de werknemer geschreven dat is gebleken dat EUR 973,08 netto te veel aan haar is uitbetaald. De werknemer weigerde dit bedrag terug te betalen. Hans Anders vorderde terugbetaling van dit bedrag.

Partijen zijn het erover eens dat Hans Anders het salaris over de hele maand augustus 2020 aan de werknemer heeft uitbetaald, terwijl het dienstverband per 6 augustus 2020 is geëindigd. Daarmee is de rechtsgrond voor de betaling van loon over de periode van 6 t/m 31 augustus 2020 komen te vervallen. Dit maakt dat het loon over deze periode onverschuldigd is betaald. Hans Anders is gerechtigd om dit loon van de werknemer terug te vorderen. Het feit dat de onverschuldigde betaling het gevolg is van een fout van Hans Anders, heeft niet tot gevolg dat er geen terugbetalingsverplichting bestaat. Ook de omstandigheid dat de werknemer niet direct doorhad dat zij te veel salaris heeft ontvangen, betekent niet dat zij het bedrag dat zij te veel heeft ontvangen niet hoeft terug te betalen. De werknemer mocht er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat het in augustus uitbetaalde salaris in overeenstemming was met de door haar gewerkte uren in de periode van 1 tot 6 augustus. De werknemer moet een bedrag van EUR 973,08 netto aan Hans Anders terugbetalen.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl