Werknemer op staande voet ontslagen vanwege een ongewenste kus

kus I

Werknemer op staande voet ontslagen vanwege een ongewenste kus

Een mannelijke werknemer (56 jaar) is op staande voet ontslagen nadat hij zijn 36 jaar jongere vrouwelijke collega (20 jaar) plotseling op de mond kuste. De werknemer was vijf jaar in dienst van de werkgever toen dit gebeurde en zijn collega pas een maand. De werknemer was de begeleider van zijn collega en hij moest haar inwerken.

Voorafgaand aan de ongewenste kus heeft de man zijn collega gedurende een aantal weken meerdere keren via het chatprogramma Messenger benaderd met berichten, waaronder “ik mis je”, met een smiley met een kus in de vorm van een hartje.

De collega heeft aangegeven zich niet meer prettig te voelen in de buurt van de werknemer. De werkgever heeft als reactie op het incident met de man gesproken. De werknemer heeft in dit gesprek aangegeven dat hij spijt heeft van het incident en dat hij zijn collega niet had moeten kussen. De werknemer gaf aan dat het voorval als grap was bedoeld, maar gaf toe dat hij een fout had gemaakt.

De werkgever heeft vervolgens de werknemer per brief op staande voet ontslagen. De werkgever gaf hierbij aan dat het gedrag van de werknemer volgens de normale omgangsregels absoluut onacceptabel is. Ook hanteerde de werkgever een zero tolerance beleid met betrekking tot onacceptabel en grensoverschrijdend gedrag. Dit was bekend bij de werknemer. Bovendien is het Team Member Handbook zeer duidelijk over Unlawful Harassment en de gevolgen daarvan voor het dienstverband.

De werknemer betwist dat sprake is van een dringende reden en voert aan dat het chatcontact tussen hem en zijn collega buiten werktijd was en daarom buiten beschouwing moet worden gelaten. Ook stelde de werknemer dat zijn collega hem had kunnen blokkeren als ze de berichten vervelend vond.

Volgens de kantonrechter mocht, gelet op de werkervaring van de werknemer, van de werknemer worden verwacht dat hij wist wat wel en niet acceptabel gedrag is op de werkvloer, zeker omdat zeer recent de geldende gedragsregels, in het bijzonder de regels over lichamelijk contact, met de werknemer waren besproken.

Gebleken is dat de werknemer weet dat hij met zijn gedrag een grens heeft overschreden. Verder had de werknemer zich als begeleider van de vrouw bewust moeten zijn van de ongelijke verhouding tussen hen en had hij als volwassen man moeten beseffen dat hij zowel lichamelijk als ook in zijn wijze van communiceren een professionele afstand had moeten bewaren ten opzichte van de veel jongere en onervaren vrouwelijke collega.

De kantonrechter oordeelde het ontslag op staande voet rechtsgeldig.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl