Werknemer weigert passende werkzaamheden, wel salaris betalen?

Werknemer weigert passende werkzaamheden, wel salaris betalen?

De wet bepaalt dat indien een arbeidsongeschikte werknemer weigert passende werkzaamheden te verrichten, het salaris van deze werknemer gestopt kan worden. Indien een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, levert dit vaak discussies op. Mag dan het gehele salaris stopgezet worden of mag enkel het salaris stopgezet worden voor de uren dat de werknemer geschikt is om passende werkzaamheden te verrichten?

De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland wist ook niet hoe hij deze vraag moest beantwoorden. De werkgever in kwestie had de gehele salarisbetaling gestopt. De werknemer stelde zich echter op het standpunt dat het salaris enkel gestopt mocht worden voor de uren dat hij geschikt was om passende arbeid te verrichten. De kantonrechter was van mening dat het niet duidelijk is voor hoeveel uren de werkgever het salaris mocht stopzetten. Het blijkt volgens hem niet uit de wettekst en ook niet uit de jurisprudentie. Hij heeft dan ook de eerste arbeidsrechtelijke prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld. De Hoge Raad zal zich vervolgens buigen over de rechtsvraag van de kantonrechter.

Per 1 juli 2012 bestaat er de mogelijkheid voor rechters om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen indien zij dit antwoord nodig hebben om een beslissing te nemen. Het antwoord dient dan wel van belang te zijn voor een groot aantal vorderingen met dezelfde of soortgelijke feiten die dezelfde of soortgelijke oorzaak hebben of voor de beslechting van geschillen waarin dezelfde rechtsvraag van belang is. Ook de kantonrechter kan dergelijke vragen stellen aan de Hoge Raad.
Volgens kantoorgenoot Laura van Luipen en Dorien van Straten mag het gehele salaris gestopt worden in een dergelijke situatie. Zij baseren zich ten eerste op de wetsgeschiedenis. Daaruit blijkt duidelijk dat een volledige stopzetting van het salaris de hoofdregel is. Ten tweede blijkt dit uit de tekst en de inhoud van de wet. Tot slot zou een werknemer te weinig prikkel hebben om passende werkzaamheden te verrichten. Indien een werknemer bijvoorbeeld in staat is om gedurende twee uren per week passende arbeid te verrichten, kan hij een afweging maken of hij het waard vindt om helemaal naar zijn werk te gaan als zijn salaris over uitsluitend die twee re-integratieuren wordt stopgezet. Het artikel kunt u hier vinden.

Binnenkort zal de Hoge Raad de prejudiciële vraag van de kantonrechter beantwoorden.

Tags:
Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl