Wijzigingen in ketenregeling, zieke werknemers, transitievergoeding

Wijzigingen in ketenregeling, zieke werknemers, transitievergoeding

Wijzigingen in ketenregeling

Op 21 april 2016 heeft minister Asscher een drietal brieven aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een aantal ingrijpende wetswijzigingen heeft aangekondigd:

  • Voor seizoensarbeiders wordt de mogelijkheid is geïntroduceerd om bij CAO van de ketenregeling af te wijken.
  • bij ontslag van een langdurig zieke werknemer betaalt het UWV de verschuldigde transitievergoeding terug aan de werkgever.
  • De werkgever en de werknemer mogen zelf beslissen of zij een tweedespoortraject inzetten. Het niet of laat inzetten van dit traject zal geen loonsanctie van het UWV tot gevolg hebben.
  • Ook werkgevers krijgen de mogelijkheid een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen voor een zieke werknemer.
  • Er komt een wettelijke regeling voor de situatie dat er een transitievergoeding verschuldigd is bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en er ook een CAO-regeling van toepassing is.
  • De leeftijd waarop het wettelijk minimumloon geldt, wordt stapsgewijs verlaagd van 23 naar 21 jaar.

Zie voor de drie kamerbrieven van minister Asscher: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2016/04/21/kabinet-lost-knelpunten-arbeidsmarkt-op

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl