Advies Arbeidsmarkt

startup 594090 1280

Advies Arbeidsmarkt

Op 2 juni 2021 hebben werkgevers en werknemers het Advies Arbeidsmarkt van de SER gepresenteerd. De belangrijkste punten zijn:

• Een weerlegbaar rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (EUR 30 à 35 per uur). Als de werkende claimt werknemer te zijn bij een tarief onder dit niveau, is het aan de opdrachtgever om te bewijzen dat dit niet het geval is.
• Tijdelijke contracten: er mogen drie tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende een periode van maximaal drie jaar. De onderbrekingstermijn komt te vervallen.
• Oproepcontracten worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm.
• Uitzending alleen bij piek en ziek, gelijke waardering van arbeidsvoorwaarden en maximaal drie jaar.
• Interne wendbaarheid: de onderneming mag eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden leiden. De werkgever kan hiertoe eenzijdig besluiten, als het loon volledig wordt doorbetaald. In overleg tussen decentrale partijen kan hiervan worden afgeweken. Voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur is de werkgever verzekerd door een compensatieregeling van Rijkswege, die direct ingaat bij aanvraag en achteraf wordt getoetst op juist gebruik. De regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van de werknemer.
• Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
• Aanpassing fiscale regels: de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd.

Voor het advies van de SER waarin dit Sociaal Akkoord is verwerkt, klik hier.

Advies Arbeidsmarkt

Vragen over het bovenstaande?
Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl