Algemene criteria thuiswerken

woman 1459220 1280

Algemene criteria thuiswerken

De Rijksoverheid heeft algemene criteria over thuiswerken gepubliceerd op haar website. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een belangrijke maatregel tegen de verspreiding van het virus. De gepubliceerde handreiking met daarin criteria voor thuiswerken (opgesteld met werkgevers- en werknemersorganisaties) moet daarbij helpen.

Voor de publicatie van de Rijksoverheid klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl