Ambtenaar die collega’s pestte terecht ontslagen

Ambtenaar die collega’s pestte terecht ontslagen

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat een senior Ambtenaar die collega’s pestte terecht ontslagen is.

Feiten
Sinds 1993 was de senior ambtenaar werkzaam bij de gemeente Utrecht. In oktober 2016 is er een klacht binnengekomen over de man vanwege structureel pesten en intimidatie. Eind oktober 2016 is de ambtenaar geschorst. In januari 2017 heeft de Klachtencommissie de klacht gegrond verklaard. Het college heeft het oordeel van de Klachtencommissie overgenomen. Eind februari 2017 is de ambtenaar in kennis gesteld van het voornemen hem te ontslaan. Bij besluit van 16 maart 2017 is de ambtenaar ontslagen met ingang van 17 maart 2017. Tegen dit besluit heeft de ambtenaar bezwaar gemaakt. Het bezwaar is ongegrond verklaard. De ambtenaar is in beroep gegaan bij de Rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

Verweten gedrag
Uit het rapport van de Klachtencommissie blijkt dat de ambtenaar op zijn afdeling jarenlang een dominante negatieve rol vervulde. Hij maakte onder andere herhaaldelijk seksistische opmerkingen naar vrouwen, raakte ze soms ongevraagd aan en vertoonde ongepast gedrag op de werkvloer zoals het laten van winden en boeren en het wegschieten van stukjes snot naar collega’s. Verder verstuurde de ambtenaar foto’s naar collega’s van onder andere een schaars gekleed voetbalelftal, van een vrouwelijk geslachtsorgaan met geslachtsziekte (omdat een vrouwelijke collega had verteld over een operatie aan haar vagina) en van lilliputters (omdat een collega klein van stuk was). De ambtenaar heeft een ongepast Sinterklaasgedicht gemaakt en verspreid over een vrouwelijke collega die zou stinken met als conclusie dat ze zelfmoord moest plegen.

Standpunt ambtenaar
De ambtenaar vindt dat het onderzoek van de Klachtencommissie onzorgvuldig is uitgevoerd en haar oordeel niet tot ontslag kon leiden. Daarnaast vindt de ambtenaar dat zijn gedrag humoristisch was en paste in de op de afdeling heersende werksfeer.

Oordeel rechtbank
De rechtbank heeft geoordeeld dat de ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim, bestaande uit: stelselmatig grensoverschrijdend en intimiderend gedrag, misbruik van ICT-middelen door grensoverschrijdende foto’s aan collega’s te sturen en het ongeoorloofd kennisnemen van de klachtbrief van zijn collega.

Oordeel Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de ambtenaar terecht de disciplinaire straf ontslag heeft gekregen.

Voor de gehele uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, klik hier.

Vragen over Ambtenaar die collega’s pestte terecht ontslagen? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl