Bankmedewerker wordt op staande voet ontslagen wegens het doormailen van vertrouwelijke informatie

vertrouwelijke informatie

Bankmedewerker wordt op staande voet ontslagen wegens het doormailen van vertrouwelijke informatie

Een bankmedewerker met een geheimhoudingsbeding, tekende bij indiensttreding ook de “Gedragsregels Informatiebeveiliging”. Hierin stond onder meer wanneer sprake was van vertrouwelijke informatie. Tussen augustus 2014 en augustus 2016 heeft de werknemer vanaf zijn e-mailaccount bij de bank zesmaal e-mails doorgestuurd aan zijn voormalig leidinggevende, die een eigen concurrerend bedrijf was begonnen. Op grond hiervan is de werknemer in september 2016 gehoord door de bank en vervolgens op staande voet ontslagen.

De werknemer verzocht vernietiging van het ontslag op staande voet. Dit verzoek werd door de kantonrechter afgewezen. De werknemer ging in hoger beroep. Het hof was met de kantonrechter van oordeel dat de werknemer een ernstig verwijt kon worden gemaakt van het verzenden van de e-mails. Niet alle e-mails bevatten vertrouwelijke informatie. Eén van de e-mails had echter een bijlage met de productiecijfers van de dochteronderneming, die gedetailleerd inzicht gaven in de productie en hoe zich deze verhield tot de prognose en targets van de onderneming alsmede de balans, voorraad en de kwaliteit van de portefeuilles. Het vertrouwelijk karakter van de productiecijfers werd bovendien nog onderstreept door de in de tekst rood opgenomen waarschuwing dat de cijfers niet verder schriftelijk per e-mail of anderszins mochten worden verspreid, vanwege hun vertrouwelijkheid.

Hiertegenover stond dat niet was gebleken dat de werknemer persoonlijk belang had, of had nagestreefd, bij het versturen van de e-mails. Hij had blijkbaar gehandeld uit loyaliteit jegens zijn voormalig leidinggevende. Voorts was gebleken dat de leidinggevende de bijlage met de meest vertrouwelijke informatie niet had kunnen openen en de werknemer deze niet nogmaals had gestuurd. Desalniettemin achtte het hof het ontslag op staande voet terecht gegeven.

Omdat uit oudere jurisprudentie meestal volgt dat werknemers persoonlijk belang moesten hebben bij het versturen van de vertrouwelijke e-mails om aanleiding te geven tot ontslag op staande voet, biedt deze uitspraak goede aanknopingspunten voor werkgevers in het geval van lekken van vertrouwelijke informatie.

Voor de gehele uitspraak: klik hier

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl