Chips eten reden voor ontslag? Niet bij alleenstaande kostwinner

chips

Chips eten reden voor ontslag? Niet bij alleenstaande kostwinner

Recent heeft de kantonrechter in Maastricht zich gebogen over de vraag of het eten van chips uit een opengescheurde zak een geldige reden is voor ontslag op staande voet.

Een werknemer van Action is op staande voet ontslagen nadat zij een zak chips uit het schap heeft gepakt en via een (reeds aanwezige) scheur in de zak chips heeft gegeten. Dit is vastgelegd op camerabeelden. De werknemer verzoekt de kantonrechter om het gegeven ontslag te vernietigen. De werkgever verzoekt, voor het geval het gegeven ontslag inderdaad wordt vernietigd, ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer op grond van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, of een verstoorde arbeidsverhouding.

Vast staat dat de werknemer uit een aan de werkgever toebehorende zak chips heeft gegeten. De werknemer heeft hierdoor de huisregels van de werkgever geschonden. De werkgever benadrukt dat ook zogenaamde bagateldelicten (diefstal van artikelen met een zeer geringe of verwaarloosbare waarde) kunnen leiden tot ontslag op staande voet.

De kantonrechter oordeelt dat ondanks de schending door de werknemer van de huisregels van de werkgever en in weerwil van het belang van de werkgever bij strikte handhaving daarvan (zero tolerance beleid), in dit geval ontslag op staande voet niet rechtvaardig is. Dit, omdat de werknemer een lang en respectabel dienstverband heeft, geen WW-uitkering krijgt, tijdelijk geen recht heeft op bijstand, met het brandmerk “dief” lastig een nieuwe baan kan vinden, schulden heeft en een alleenstaande moeder is van een kind van vier jaar. Volgens de kantonrechter had de werkgever voor een minder ver strekkende maatregel, zoals een waarschuwing, moeten kiezen. De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet en wijst het ontbindingsverzoek van de werkgever af.

Ondanks de huisregels en het zero tolerance beleid van de werkgever, mocht de werknemer blijven werken vanwege “verzachtende omstandigheden”. Vaak blijkt dat rechters alleenstaande kostwinners met kleine kinderen een laatste kans gunnen.

Voor de uitspraak klik hier.

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl