Compensatie voor transitievergoeding zieke werknemer

Compensatie voor transitievergoeding zieke werknemer

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan of hebben ontslagen die meer dan twee jaar ziek is. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:
• de arbeidsovereenkomst van de werknemer is beëindigd vanwege langdurige ziekte;
• de werknemer had wettelijk recht op de transitievergoeding;
• de werkgever heeft de transitievergoeding aan de werknemer betaald.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Bijvoorbeeld met:
• de ontslagvergunning van het UWV;
• de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter;
• de beëindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat de werknemer is ontslagen vanwege langdurige ziekte;
• gegevens die zijn gebruikt voor de berekening van de transitievergoeding. Bijvoorbeeld documenten die de hoogte van het bruto maandsalaris aantonen en hoe lang de werknemer in dienst was van de werkgever;
• een betaalbewijs waaruit blijkt dat de (hele) transitievergoeding is betaald.

Voor het aanvragen van de compensatie klik hier.

Voor de Regeling compensatie transitievergoeding klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl