Coronabijlage bij Handboek loonheffingen 2020

change 948024 1920

Coronabijlage bij Handboek loonheffingen 2020

De Belastingdienst heeft een coronabijlage bij het Handboek loonheffingen 2020 gepubliceerd op haar website. De coronabijlage bevat alle wijzigingen die in 2020 voor de loonheffingen golden. De coronamaatregelen zijn niet verwerkt in het handboek.

In de coronabijlage staan wijzigingen met betrekking tot:

• Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen
• Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd
• Aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt
• Uitstel van betaling van belastingschulden
• Betaalverzuimboetes blijven achterwege
• Deblokkering G-rekening verruimd
• Verlaging van het gebruikelijk loon
• Grensarbeiders, thuiswerkdagen
• Verruiming vrije ruimte Werkkostenregeling
• Vaste kostenvergoedingen mogen ook doorlopen m.u.v. 30% regeling
• Vaste reiskostenvergoedingen mogen doorlopen
• Onbelaste vergoeding mondkapje

Voor het Handboek Loonheffingen 2020 en de coronabijlage, klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl