Duur partnerverlof verlengd

Duur partnerverlof verlengd

Sinds 1 januari 2019 hebben partners recht op 1 week geboorteverlof. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners na de geboorte van een kind recht op 5 weken extra geboorteverlof (naast de huidige week), op te nemen in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind. Dit extra geboorteverlof is onbetaald, maar de werknemer heeft wel recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon, gemaximeerd op 70% van het maximum dagloon (per 1 juli 2019: EUR 216,90 bruto). Voorwaarde is dat de werknemer eerst het betaalde geboorteverlof van 1 week opneemt.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl