Ernstig verwijtbaar handelen kost EUR 628.000

veel geld I

Ernstig verwijtbaar handelen kost EUR 628.000

ATP Services (een zakelijke reis- en evenementenorganisatie) heeft vanwege bedrijfseconomische redenen een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV. De werknemer (Senior Projectmanager ICT) heeft verweer gevoerd. Het UWV heeft ATP Services geen toestemming gegeven om de werknemer te ontslaan, omdat zij er niet van overtuigd was dat de gestelde werkvermindering er noodzakelijkerwijs toe leidt dat de functie van de werknemer vervalt.

ATP Services verzocht vervolgens de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te ontbinden vanwege bedrijfseconomische omstandigheden dan wel vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van de werknemer op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter oordeelde dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van ATP Services. Daarom is de proceduretijd niet in mindering gebracht op de opzegtermijn. De arbeidsverhouding is uitsluitend verstoord door het handelen of nalaten van ATP Services en niet door het gedrag van de werknemer. ATP Services heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.

ATP Services had volgens de kantonrechter de werknemer beter moeten informeren omtrent de beoogde reorganisatie, hoor- en wederhoor moeten toepassen en ervoor moeten zorgen dat de werknemer werkzaamheden kon blijven verrichten. Hierbij was van belang dat de werknemer bijna 34 jaar in dienst was van ATP Services en altijd goed had gefunctioneerd.

ATP Services heeft de werknemer aan zijn lot overgelaten en heeft enkel aangestuurd op de beëindiging van het dienstverband. Deze periode was voor de werknemer fysiek en emotioneel zwaar. ATP Services heeft niets gedaan om deze periode voor de werknemer minder belastend te maken, laat staan dat zij heeft geprobeerd de verstoorde arbeidsverhouding te herstellen.

De kantonrechter kende de werknemer een billijke vergoeding toe van EUR 628.000,– bruto.

Voor de hele uitspraak klik hier.

 

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl