Geen minimumtarief voor ZZP’ers

Geen minimumtarief voor ZZP’ers

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring
In de vijfde voortgangsbrief van het kabinet over werken als zelfstandige staat dat het minimumtarief voor zelfstandigen en de zelfstandigenverklaring niet verder worden uitgewerkt. De reden hiervoor zijn: een gebrek aan draagvlak, grote administratieve lasten en de lastige uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Webmodule
Naar verwachting zal dit najaar worden gestart met een pilot van de webmodule. Met de webmodule ontwikkelt het kabinet een instrument om opdrachtgevers duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen.
Uit de testfase van de webmodule blijkt dat in ongeveer de helft van gevallen waarin een opdrachtgever een ZZP’er inhuurt, er een sterke indicatie is dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hierbij is van belang dat er alleen getest is bij zakelijke opdrachtgevers die een ZZP’er inhuren om arbeid te verrichten. De testresultaten hebben dus geen betrekking op ZZP’ers die producten verkopen en ook niet op klussen die voor particulieren worden verricht.

Platformwerk
In de voortgangsbrief komt ook het platformwerk aan bod. Het kabinet wil de arbeidsmarktpositie van platformwerkers versterken, bijvoorbeeld door regelgeving die ziet op driehoeksrelaties (uitzending) ook op bepaalde vormen van platformwerk van toepassing te verklaren.
Voor de voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ van 15 juni 2020 klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl