Tijdelijk contract voor gepensioneerd werknemer

retirement g8701dfc5e 1920

Tijdelijk contract voor gepensioneerd werknemer

In veel bedrijfstakken is het lastig om nieuw personeel te vinden. Een oplossing kan gevonden worden in het in dienst houden of nemen van gepensioneerde werknemers. Mag deze gepensioneerde werknemers een tijdelijk contract aangeboden worden?

Zes contracten in vier jaar tijd is toegestaan
Op grond van de ketenregeling (artikel 7:668a BW) geldt dat binnen een periode van drie jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten mogen worden aangegaan. Bij de vierde arbeidsovereenkomst krijgt de werknemer automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt geldt een ruimere ketenregeling. Een AOW’er mag in een periode van vier jaar zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan.

Daarnaast gelden nog meer voordelen voor het in dienst nemen van AOW-gerechtigden. AOW-gerechtigden hebben recht op dertien weken loondoorbetaling bij ziekte in plaats van twee jaar. Ook gelden minder strenge re-integratieverplichtingen voor AOW’ers. Verder is het nettoloon hoger voor de AOW’er, aangezien alleen loonbelasting hoeft te worden ingehouden. Sociale premies hoeven niet te worden ingehouden. Bovendien is de opzegtermijn slechts één maand en hoeft geen transitievergoeding te worden betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het in dienst nemen van AOW-gerechtigde werknemers brengt dus relevante voordelen met zich.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl