Gewijzigd Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Gewijzigd Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW op de website van de Rijksoverheid is geüpdatet. In het Kennisdocument is de brief van minister Koolmees van 9 december 2019 verwerkt. Daarnaast is verduidelijkt dat ook sprake is van een ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst bij een digitale handtekening of instemming via de e-mail of in een HR-systeem.

In het Kennisdocument staat het volgende over werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

“Uiterlijk voor 1 april 2020 dient voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.”

Voor het gewijzigde Kennisdocument Premiedifferentiatie WW klik hier.

Voor de brief van minister Koolmees van 9 december 2019 klik hier.

Voor ons eerdere bericht over differentiatie van de WW-premie klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl