Help: mijn werknemer is ziek, maar werkt wel bij een andere werkgever!

ontslag op staande voet

Help: mijn werknemer is ziek, maar werkt wel bij een andere werkgever!

Wat te doen als een werknemer arbeidsongeschikt is verklaard, maar ondertussen (stiekem) werkzaamheden verricht voor een andere werkgever? Kan de betreffende werknemer ontslagen worden, bijvoorbeeld omdat hij niet zijn volledige capaciteit voor zijn werk benut? De Rechtbank Den Haag boog zich onlangs over deze zeer relevante praktijkvraag.

Feiten
Werknemer is op 1 juli bij werkgever in dienst getreden. Werknemer is op 1 september 2021 100% arbeidsongeschikt verklaard vanwege heupklachten. De bedrijfsarts stelt in 2022 vast dat de mobiliteit van werknemer ernstig is verslechterd en adviseert dat de werknemer zittend werk doet, bijvoorbeeld vanuit huis. Om te kunnen lopen zou de man krukken nodig hebben. In de nacht van 29 oktober 2022 heeft de gemachtigde van werkgever werknemer gezien in een restaurant en verklaart aan werkgever dat werknemer kassawerkzaamheden verrichtte. Werknemer heeft gedurende deze avond constant op zijn benen gestaan, heen en weer gelopen in het restaurant, dit alles zonder krukken.

Werkgever heeft Security Consultancy Bureau JWV (hierna: het onderzoeksbureau) verzocht te onderzoeken of werknemer mogelijk nog andere werkzaamheden verricht, bij andere werkgevers. Het onderzoeksbureau heeft gerapporteerd dat werknemer dagelijks zonder krukken liep en op werkdagen rond 09:00 uur de woning verliet. Werknemer is ook gezien bij een winkel, die hij opende met een sleutel, waar hij de borden buiten zette en vervolgens in het winkelkantoor ging zitten. Ook is gezien dat de werknemer de winkel , waar hij vermoedelijk ook werkt, verliet zonder krukken. Op dinsdag 13 december had werknemer een gesprek met de Arbodienst. Na het gesprek met de Arbodienst zat hij weer in het winkelkantoor en stond hij de observant te woord als medewerker van de winkel.

Vermoedelijk heeft de werknemer meerdere banen, terwijl hij arbeidsongeschikt is. De werknemer is op 16 december 2022 op staande voet ontslagen wegens bedrog en het verklaren in strijd met de waarheid met betrekking tot zijn arbeidsongeschiktheid. De werknemer was het hier niet mee eens en verzocht in rechte onder meer het ontslag op staande voet te vernietigen.

Oordeel
De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet onverwijld is gegeven. De werkgever heeft op dezelfde dag dat de bevindingen van het onderzoek met de werkgever zijn gedeeld, de werknemer uitgenodigd voor een gesprek, waarna hij per direct is ontslagen. De constatering van de bedrijfsarts komt dusdanig weinig overeen met de bevindingen van het onderzoeksbureau dat de Rechtbank het geloofwaardig acht dat de werknemer de gehele periode geen last heeft gehad van pijnklachten. Door het grote verschil in bevindingen heeft de werknemer zijn werkgever misleid door onjuiste beweringen over zijn arbeidsongeschiktheid en belastbaarheid. Dat is een grove schending van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever en kwalificeert als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet wordt afgewezen. Ook heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Hoe zit het ook alweer?
Ontslag op staande voet komt in de praktijk veel vaker voor dan veel werkgevers denken. Onze advocaten hebben hier regelmatig mee te maken. Bedrog en misleiding staan in de wet als dringende reden en kunnen ieder afzonderlijk of gezamenlijk leiden tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet, ook indien het gaat om een situatie buiten arbeidsongeschiktheid. Sparren over een mogelijk ontslag op staande voet?

Voor de volledige uitspraak klik hier.

Heeft u naar aanleiding van deze uitspraak vragen? Neem  dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl