Hoeveel mogen jongeren werken?

kloktijden I

Hoeveel mogen jongeren werken?

Voor jonge werknemers gelden andere regels omtrent arbeidstijden dan voor volwassen werknemers. Jongeren worden in vier verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld, namelijk 13- en 14-jarigen, 15-jarigen, 16- en 17-jarigen en 18+. Voor deze vier categorieën gelden andere regels omtrent maximale/minimale lengtes van werkdagen, pauzeregelingen en rusttijden. Daarnaast gelden er ook regels omtrent de werkzaamheden die jongeren mogen verrichten. Jongeren jonger dan 13 jaar mogen (behoudens een werkstraf) niet werken. 13- en 14-jarigen mogen dus niet met machines werken of kassawerkzaamheden verrichten.

Voor de groep van 13- en 14-jarigen zijn de strengste regels van toepassing. Deze groep mag maar een klein aantal werkzaamheden verrichten, zoals klusjes rond het huis of in de buurt en licht niet-industrieel werk. Klusjes rond het huis zijn bijvoorbeeld oppassen of autowassen. Vakkenvullen valt onder licht niet-industrieel werk.

Voor 13- en 14-jarigen geldt dat zij alleen mogen werken tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Op schooldagen mogen deze jongeren geen licht niet-industrieel werk verrichten. De maximale duur van een werkdag is voor 13- en 14-jarigen op vrije dagen 7 uur. Per schoolweek mogen 13- en 14-jarigen maximaal 12 uur licht niet-industrieel werk verrichten of 20 uur klusjes rond het huis. In een vakantieweek mogen 13- en 14-jarigen maximaal 35 uur werken (licht niet-industrieel werk of klusjes rond het huis).

Ook 15-jarigen mogen niet met of in de buurt van machines werken of kassawerkzaamheden verrichten. De maximale arbeidstijden zijn voor 15-jarigen wel wat uitgebreider. Zo mogen 15-jarigen tussen 7.00 uur en 21.00 uur werken. 15-jarigen mogen 2 uur arbeid verrichten per schooldag en 8 uur per vrije dag. Hierbij geldt een uitzondering voor niet-leerplichtigen, zij mogen per school- of vakantiedag 8 uur werken.

Voor 16-jarigen gelden soepelere regels. 16-jarigen mogen vaker en op meer tijdstippen werken. Daarnaast mogen 16-jarigen kassawerkzaamheden en industrieel werk verrichten. Ook mogen 16-jarigen alcohol schenken. De werktijden van deze leeftijdsgroep zijn uitgebreider, namelijk tussen 06.00 uur en 23.00 uur. 16-jarigen mogen maximaal 9 uur per dag worden ingeroosterd.

Werknemers van 18 jaar en ouder mogen alle 24 uur van de dag worden ingeroosterd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het aantal uren dat maximaal per dienst (12 uur), per week (60 uur), per vier weken (gemiddeld 55 uur per week) en per zestien weken (gemiddeld 48 uur per week) mag worden gewerkt. Werknemers van 18 jaar en ouder mogen alle soorten werkzaamheden verrichten.

Let op! In CAO’s kunnen afwijkende regels zijn opgenomen.

Vragen over arbeidstijden of rusttijden? Wij helpen u graag. Neem contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl