Klokkenluidersregeling per 1 juli a.s. verplicht

Klokkenluidersregeling per 1 juli a.s. verplicht

Per 1 juli 2016 moeten bedrijven met 50 of meer werknemers in dienst een (vooraf door de OR goedgekeurde) klokkenluidersregeling hebben. Zie voor uitvoerige informatie over de nieuwe Wet Huis Voor Klokkenluiders en voor een voorbeeld van een klokkenluidersregeling: https://www.adviespuntklokkenluiders.nl/wp-content/uploads/2015/11/Informatiepakket-voor-werkgevers-Adviespunt-Klokkenluiders-vernieuwd-op-15-maart-2016.pdf

Tags:
Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl