Loonvordering na zes jaar foutief uurloon

financial g0a73ecec2 1920

Loonvordering na zes jaar foutief uurloon

De werkneemster heeft zes jaar lang een verkeerd uurloon ontvangen. De werkneemster stelde dat zij onjuist was ingeschaald en op grond van de CAO Visdetailhandel recht had op een hoger uurloon. Haar loonvordering ter zake achterstallig loon over de periode van 2014 tot en met 2020 werd toegewezen.

Feiten
De werkgever drijft een eenmanszaak onder de naam Fa. Urker Vishandel. De werkneemster is sinds februari 2003 in dienst van de werkgever. De werkneemster stelde dat zij gedurende langere tijd niet op de juiste wijze was ingeschaald. Zij vorderde dat ze in de juiste functiegroep wordt ingedeeld. Daarnaast vorderde de werkneemster een verklaring voor recht dat haar uurloon vanaf mei 2019 EUR 10,96 bedraagt. Tot slot vorderde de werkneemster betaling van het achterstallig loon over de periode van 2014 tot en met 2020.

Oordeel
Ten aanzien van de verklaring voor recht oordeelde de kantonrechter als volgt. De werkneemster diende inderdaad vanaf 2007 anders ingedeeld en dienovereenkomstig betaald te worden. Echter, de werkneemster had vanaf mei 2019 geen recht op een uurloon van EUR 10,96 maar op een uurloon van EUR 10,72. Dit volgde uit de overgelegde CAO-overzichten.

Vervolgens overwoog de kantonrechter dat de loonvordering pas vanaf november 2014 diende te worden berekend. De werkneemster had immers haar vordering pas in november 2019 schriftelijk vastgelegd en de verjaringstermijn van vijf jaren stuitte op dat moment. De werkneemster heeft steeds een bedrag van EUR 29,35 per maand te weinig aan loon ontvangen. In vijf jaar is dit opgelopen tot een bedrag van EUR 2.788,82 bruto. De kantonrechter oordeelde dat dit bedrag aan de werkneemster moet worden betaald. Daarnaast had de werkneemster recht op 20% wettelijke verhoging.

Tot slot werd geoordeeld dat de werkneemster ook over 2021 en in de toekomst een correct uurloon moet ontvangen.

Uit deze uitspraak volgt dus dat de werkgever de juiste functieschalen van de CAO moet toepassen teneinde een loonvordering tot maximaal vijf jaren terug, te voorkomen. Bovendien heeft een werknemer met een loonvordering recht op de wettelijke verhoging die kan oplopen tot 50%.

Voor de CAO Visdetailhandel: klik hier.

Voor de gehele uitspraak: klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl