Niet op tijd terug van vakantie reden voor ontslag op staande voet

Ghana

Niet op tijd terug van vakantie reden voor ontslag op staande voet

Sinds begin 2011 is de werknemer werkzaam als schoonmaker. In de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 is de werknemer later teruggekomen van vakantie dan was afgesproken. De werknemer heeft meerdere waarschuwingen ontvangen. De werkgever heeft per brief de werknemer aangegeven dat, als de werknemer nogmaals te laat terugkomt van vakantie, hij op staande voet zal worden ontslagen.

Op 28 juli 2020 meldde de werknemer zich ziek. Eind 2020 startte de werknemer met re-integreren. Bij het goedkeuren van een vakantieaanvraag van de werknemer voor een vakantie naar Ghana, benadrukte de werkgever dat de werknemer op 8 februari 2021 weer op het werk werd verwacht. De werkgever gaf daarbij tevens aan dat de werknemer zich in het geval van eventuele ziekte, direct moest ziek melden.

De werknemer gaf op 8 februari 2021 aan dat hij pas drie weken later weer op het werk kon zijn. Hij gaf aan dat hij niet in staat was terug te keren naar Nederland en vanwege ziekte een medische behandeling onderging in Ghana. De werknemer verwees daarbij naar een verklaring van een kliniek in Ghana. Op diezelfde dag stuurde de werkgever een bericht aan de werknemer waarin werd aangegeven dat het niet was toegestaan om zonder toestemming van de Arbodienst een behandeling in Ghana te ondergaan. Aangezien de werknemer naar een oranje gebied was afgereisd en later terugkwam van vakantie dan afgesproken, werd een loonstop opgelegd. Daarbij werd aangegeven dat de werknemer op staande voet zou worden ontslagen als hij niet binnen vijf dagen op werk verschijnt. Op 15 februari 2021 werd de werknemer op staande voet ontslagen. Op 20 maart 2021 was de werknemer terug in Nederland. In eerste aanleg verzocht de werknemer om vernietiging van het ontslag op staande voet. Dit is door de rechtbank afgewezen. De werknemer heeft hoger beroep ingesteld.

Het oordeel van het hof
Het hof oordeelde dat de verklaring van behandelend artsen in Ghana vragen oproepen. De Arboarts had op grond van die verklaring geoordeeld dat de werknemer in staat was om terug te keren naar Nederland. Dit, omdat de werknemer dezelfde klachten had als die vóór zijn vakantie. De werknemer had hierover een deskundigenoordeel aan kunnen vragen. Het hof was het niet eens met de stelling van de werknemer dat hij mocht vertrouwen op het advies van de behandelaars uit Ghana. Het hof concludeerde dat de werknemer zonder goede reden tussen 8 februari 2021 en 13 februari 2021 niet op het werk was verschenen. Mede vanwege de eerder gegeven waarschuwingen voor het te laat terugkeren van vakantie en de duidelijke waarschuwing om binnen vijf dagen terug te keren naar Nederland, oordeelde het hof dat er een dringende reden was voor het ontslag op staande voet. De werknemer was terecht op staande voet ontslagen.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl