Nieuwe privacywet

privacy

Nieuwe privacywet

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De lidstaten hebben op een aantal punten ruimte om zelf nadere regels vast te stellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal uitzonderingen op het verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens en de beperkingen van de rechten van betrokkene. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging en strafrechtelijke verleden. Nederland legt de invulling van deze uitzonderingen vooral vast in de zogeheten Uitvoeringswet AVG. Deze wet is nog niet definitief vastgesteld.

Klik hier voor een handig overzicht van de AVG van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?
Klik hier voor onze nieuwsbrief over de AVG of neem contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl