Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Goedemiddag,

Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

Korte bevestiging per WhatsApp is voldoende voor verlenging dienstverband
Een arbeidsovereenkomst kan per WhatsApp-bericht worden verlengd. Meer lezen: klik hier.

Duur partnerverlof verlengd
Vanaf 1 juli 2020 hebben partners na de geboorte van een kind recht op 5 weken extra geboorteverlof. Meer lezen: klik hier.

Een (anti-) ronselbeding valt onder de werking van artikel 7:653 BW: motivering vereist!
Het hof heeft geoordeeld dat het anti-ronselbeding van een Recruiter kwalificeert als een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in haar bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst elders te kunnen werken. Daarom was een motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vereist. Meer lezen: klik hier.

Een billijke vergoeding wegens onterecht gegeven ontslag op staande voet
Werknemer krijgt een billijke vergoeding van EUR 175.000,– bruto. De werknemer was onterecht op staande voet ontslagen na een escalerend gesprek over de re-integratie van de werknemer. Meer lezen: klik hier.

Nieuwe ontslaggrond
De nieuwe ontslaggrond geeft werkgevers vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid in een ontbindingsverzoek twee gronden voor ontslag met elkaar te combineren. Meer lezen: klik hier.

Maximale transitievergoeding verhoogd
Per 1 januari 2020 is de maximale transitievergoeding verhoogd naar EUR 83.000,– bruto of een bruto jaarsalaris indien dat meer bedraagt. Meer lezen: klik hier.

Werkgever veroorzaakt verstoorde arbeidsverhouding
Werkgever veroorzaakt een verstoorde arbeidsverhouding. Werknemer heeft recht op een billijke vergoeding van EUR 125.000,– bruto. Wees zorgvuldig bij het opstellen en doorlopen van een verbetertraject! Meer lezen: klik hier.

Gewijzigd Kennisdocument Premiedifferentiatie WW
Het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW op de website van de Rijksoverheid is geüpdatet. Er is ook sprake van een ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst bij een digitale handtekening of instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Meer lezen: klik hier.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding
Werkneemster is ontslagen omdat zij per e-mail aangaf dat de bestuurder ontslag moet nemen. Aangezien de werkneemster de mishandeling van een bestuurder heeft gezien, heeft zij recht op een billijke vergoeding. Meer lezen: klik hier.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpen wij u graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl