Nieuwsbrief 16 augustus 2022

Nieuwsbrief 16 augustus 2022

Goedemiddag,

Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

Trambestuurder mag na handgemeen niet worden ontslagen

Na een handgemeen, waarbij is gekrabd en gebeten, is de trambestuurder op haar rug op de grond van de cabine beland. Nadat de reizigster de tram had verlaten, heeft de trambestuurder de tram onbeheerd achtergelaten en is zij de reizigster achterna gerend.

Meer lezen: klik hier.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag leidt niet per definitie tot verval transitievergoeding

Er moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval.

Meer lezen: klik hier.

Geen dringende reden omdat werkneemster door dronkenschap niet met ‘opzet’ heeft gehandeld

De kantonrechter oordeelde dat het ging om een onhandige dronkenmansactie. De werknemer mocht niet op staande voet worden ontslagen wegens diefstal van de designertas van een collega.

Meer lezen: klik hier.

Ontslagen wegens het niet voldoen aan kledingeis

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de f-grond (gewetensbezwaar). Apothekersassistente kan uit geloofsovertuiging niet met ontblote onderarmen werken, zoals het ziekenhuis met het oog op een optimale infectiepreventie voorschrijft. Objectieve rechtvaardiging voor indirect onderscheid op grond van godsdienst. Voldoende herplaatsingsinspanningen van de werkgever. Geen ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer in het kader van herplaatsingstraject. Transitievergoeding toegekend.

Meer lezen: klik hier.

Concurrentiebeding niet bedoeld om werknemers te binden

Een concurrentiebeding kan door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Bij deze belangenafweging speelt geen rol het belang van de werkgever om een werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden, ook niet indien de werkgever tijd nodig heeft om in een krappe arbeidsmarkt vervangend personeel te vinden.

Meer lezen: klik hier.

Het concurrentiebeding bij krapte op de arbeidsmarkt

De Hoge Raad oordeelde recent dat krapte op de arbeidsmarkt niet relevant is voor de belangenafweging. Een concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers aan zich te binden, door het voor werknemers onmogelijk te maken om ergens anders te werken.

Meer lezen: klik hier.

Verzoeken zieke werkneemster toegewezen

Recent hebben wij succesvol een werkneemster bijgestaan, die tijdens ziekte te weinig loon ontving. Daarnaast had de werkneemster recht op de transitievergoeding omdat de werkgever haar arbeidsovereenkomst niet had verlengd.

Meer lezen: klik hier.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpen wij u graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl