Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

1. Wijziging kantoornaam
2. Hij is terug: de kantonrechtersformule
3. Practical jokes rechtvaardigen geen ontslag
4. De pakketbezorgers van PostNL: een arbeidsovereenkomst of niet?
5. Afschaffing VAR op 1 mei 2016

Wijziging kantoornaam

Per 1 februari 2016 is onze kantoornaam gewijzigd. SørensenWeijers&Co heet voortaan SørensenVanLuipen. Hiermee is de naam van Laura van Luipen, die al ruim vier jaren als partner aan ons kantoor verbonden is, in de kantoornaam opgenomen. We zijn trots op onze nieuwe naam, ons nieuwe logo en onze nieuwe website. Om een kijkje te nemen op onze nieuwe website, klik hier.

Hij is terug: de kantonrechtersformule

Recent heeft een rechter in Amsterdam een uitspraak in een ontslagzaak gedaan die niet in lijn is met het nieuwe ontslagrecht op het punt van de grondslag van de ontbinding en op het punt van de vergoeding.
De werkgever had ontbinding verzocht op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter oordeelde dat de werkgever een strategie leek te hebben toegepast om verstoorde verhoudingen te creëren, door de werknemer achter een bureau te zetten waarop de telefoon nooit overgaat, de computer niet werkt en waar de collega’s hem negeren. De werknemer voerde in de procedure aan dat er wat hem betreft geen verstoorde arbeidsrelatie was. De grondslag “verstoorde arbeidsverhouding” was dan ook niet aan de orde. De rechter heeft de arbeidsovereenkomst echter toch ontbonden. Hij verwees hierbij naar het oude ontslagrecht waarbij het uitgangspunt was dat een ontbinding uitkomst biedt als er sprake is van een onwerkbare situatie, zo nodig tegen een door de werkgever te betalen prijs.
Vervolgens verwijst de rechter ook bij het bepalen van die “prijs” naar het oude ontslagrecht. De werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld, maar voor de berekening van de billijke vergoeding die dan moet worden toegekend, bestaan geen bruikbare maatstaven. De rechter geeft aan dat de oude kantonrechtersformule geschikt is om die vergoeding te berekenen. Hij geeft aan dat de vergoeding daarmee soms te hoog of te laag kon uitvallen, maar dat de vergoeding dan werd aangepast. Die formule kende namelijk een correctiefactor.
Tot nu toe was het algemene beeld dat rechters het nieuwe ontslagrecht, conform de instructie van de wetgever, zeer strikt toepasten, maar deze uitspraak vormt een duidelijke uitzondering op dat beeld. Klik hier voor de gehele uitspraak.

Practical jokes rechtvaardigen geen ontslag

Een zorgorganisatie voor gehandicapten had te maken met een wel erg jolig team. Zo werden regelmatig grapjes uitgehaald met collega’s, bijvoorbeeld door het koffiezetapparaat te laten overstromen, met yoghurt te gooien, het smeren van pindakaas in luiers, ketchup in maandverband en kaas aan handgrepen. Dit kwam aan het licht naar aanleiding van een onderzoek van een onderzoeksbureau.
De zorgorganisatie verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, dan wel verwijtbaar handelen van de werknemer. Deze werknemer heeft zich schuldig gemaakt aan de volgende “practical jokes”: de onderkant van een pak Brinta openmaken en het pak terugzetten, de auto van een collega verplaatsen en verschillende collega’s tijdens werktijd pornografische beelden laten zien.
De kantonrechter oordeelt dat het gedrag van de werknemer geen ontslag rechtvaardigt. Het geven van een waarschuwing aan de werknemer is een passende sanctie. Niet is komen vast te staan dat de werknemer zich tegenover cliënten respectloos heeft gedragen. Het verplaatsen van de auto van een collega ging te ver, maar dit heeft er niet toe geleid dat de arbeidsrelatie verstoord is geraakt. Ook is volgens de kantonrechter geen sprake van verwijtbaar handelen van de werknemer. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Klik hier voor de gehele uitspraak.

De pakketbezorgers van PostNL: een arbeidsovereenkomst of niet?

PostNL heeft onlangs de ‘vervoersovereenkomst’ met negentien pakketbezorgers opgezegd. In deze overeenkomst was uitdrukkelijk het arbeidsrecht uitgesloten. Toch waren een groot aantal van deze pakketbezorgers van mening dat zij werkzaam waren op grond van een arbeidsovereenkomst en zij dus recht hadden op ontslagbescherming. PostNL was echter van mening dat zij een overeenkomst van opdracht had gesloten met de pakketbezorgers en dat het haar vrij stond om de overeenkomst op te zeggen.
Bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst dienen alle omstandigheden meegewogen te worden. Zo is onder meer van belang de bedoeling van partijen, het feit dat de pakketbezorgers veel instructies kregen van PostNL, betaald kregen per succesvolle stop en niet per uur, zelf hun bus dienden aan te schaffen en al dan niet kort voor het aangaan van de overeenkomst hun eenmanszaak startten. Het grootste belang lijken de rechters toegekend te hebben aan de mate waarin de pakketbezorgers zich lieten vervangen. In het geval de pakketbezorgers zich structureel of vaak lieten vervangen, oordeelde de rechter dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.
Uiteindelijk heeft de rechter in 7 gevallen geoordeeld dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst, in 3 zaken dat er wel sprake was van een arbeidsovereenkomst, 1 zaak is aangehouden en de rechter heeft zich in 2 gevallen onbevoegd verklaard.
Uit deze uitspraken blijkt dat het van belang is om een duidelijke schriftelijke opdrachtovereenkomst te sluiten, maar vooral ook om bij de uitvoering daarvan conform de bepalingen van de overeenkomst te handelen.

Afschaffing VAR op 1 mei 2016

In mei 2016 komt de huidige VAR-regeling te vervallen. Vanaf die datum kan niet meer worden afgegaan op een voor die datum afgegeven VAR. Na die datum loopt u dus het risico dat u ongeacht de voor 1 mei 2016 afgegeven VAR, een rekening krijgt gepresenteerd voor premies en loonbelasting.
Om dit te voorkomen kunt u gebruik maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten. De Belastingdienst heeft algemene modelovereenkomsten gepubliceerd, modellen per branche en individueel getoetste overeenkomsten. Als u een goedgekeurd model gebruikt heeft u de zekerheid dat er geen inhoudingen en afdrachten zullen plaatsvinden. Op de site van de Belastingdienst staan instructies hoe u de modelovereenkomst moet gebruiken (vermelding van bronnummer bijvoorbeeld). De goedgekeurde modelovereenkomsten vindt u hier.
Indien u tot nu toe gebruik hebt gemaakt van een VAR, doet u er goed aan uw individuele standaardovereenkomst van opdracht voor te leggen aan de Belastingdienst. De punten die de belastingdienst checkt om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, vindt u hier.

Als u vragen hebt naar aanleiding van het bovenstaande, zijn wij u graag van dienst. U kunt contact met ons opnemen op 010 – 249 24 44 of via mail@svllaw.nl.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl