Ontslag op staande voet twee dagen voor de einddatum niet rechtsgeldig

ruzie III

Ontslag op staande voet twee dagen voor de einddatum niet rechtsgeldig

De werknemer (Finance en Operational manager) met een salaris van EUR 6.000,– bruto per maand had een arbeidsovereenkomst voor de duur van een half jaar met PayPlaza. De arbeidsovereenkomst liep tot 22 april 2018. Op 27 maart 2018 informeerde PayPlaza de werknemer dat zijn arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Twee weken later werd de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer werd door de directeur van PayPlaza aangesproken omdat hij voor de zoveelste keer had nagelaten een presentatie van de financiële rapportage te geven. Bij de woordenwisseling die daarop volgde, heeft de werknemer zich volgens PayPlaza onfatsoenlijk gedragen.

In de ontslagmail stond het volgende.

“Ik vroeg vanochtend om een datum (voor de zoveelste keer) tot presentatie van de financiële rapportage die er tot op de dag van vandaag nog niet is, na bijna 6 maanden in dienst te zijn geweest.
Helaas heb ik je zojuist uit het pand moeten verwijderen na je onfatsoenlijke wijze/stemverheffing/aantijgingen inclusief ongepaste handtastelijkheden jegens mij, (en publique) na je afwijzing (tot 3x toe) van mijn verzoek om even rustig te gaan zitten om dit met je te bespreken.
Bij deze bevestig ik jou dit ontslag op staande voet (…)”

De werknemer was het niet eens met zijn ontslag en verzocht de kantonrechter om een billijke vergoeding van EUR 12.000,– en een gefixeerde schadevergoeding van EUR 3.000,–, omdat PayPlaza de opzegtermijn niet in acht had genomen.

Volgens de kantonrechter is het niet onbegrijpelijk dat de woordenwisseling tussen de werknemer en de directeur uit de hand is gelopen en uiteindelijk leidde tot een geagiteerde reactie met stemverheffing van de werknemer. De omstandigheid dat de werknemer zich ondiplomatiek heeft geuit en de arm van de directeur heeft aangeraakt, kan volgens de kantonrechter geen ontslag op staande voet rechtvaardigen. Hierbij was van belang dat de werknemer vanwege zijn vakantie nog maar twee dagen voor PayPlaza zou werken.

Het ontslag op staande voet was niet rechtsgeldig gegeven. De kantonrechter kende een billijke vergoeding van EUR 3.000,– bruto en een gefixeerde vergoeding van EUR 3.000,– bruto toe.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl