Ontslag wegens seksuele relatie met (ex-) patiënte

pexels karolina grabowska 4021775 scaled

Ontslag wegens seksuele relatie met (ex-) patiënte

Ontslag wegens seksuele relatie met (ex-) patiënte

De werknemer was verpleegkundige bij Antes Zorg B.V. (hierna: Antes). Op de arbeidsovereenkomst is de beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden (hierna: beroepscode) en de gedragscode van Antes van toepassing. Een patiënte was tot maart 2020 enkele maanden opgenomen wegens psychische- en verslavingsproblemen. Op 15 oktober 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden met de werknemer, waarna deze is geschorst. De reden voor de schorsing was een incidentmelding betreffende registratie van opiaten, het printen van een foto van een patiënt en pestgedrag naar collega’s. Op 23 oktober 2020 is er een onderzoek gestart naar het werkaccount van de werknemer. Daarbij is pornografisch beeldmateriaal en diverse seksueel getinte e-mails aangetroffen. Ook is geconstateerd dat de werknemer tijdens zijn schorsing bestanden heeft verwijderd. Op 17 november 2020 is de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer heeft aangegeven contact te hebben gehouden met de patiënte nadat zij was ontslagen van haar behandeling. Er is e-mailwisseling geweest waarbij foto’s zijn verstuurd. De werknemer heeft geprotesteerd tegen het ontslag op staande voet. De werknemer vorderde een billijke vergoeding van EUR 144.470,25, de transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Antes verzocht betaling van de gefixeerde schadevergoeding van EUR 5.674,74.

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet tijdig is gegeven. Daartoe was van belang dat Antes meerdere onderzoeken heeft moeten verrichten. Deze onderzoeken kostten de nodige tijd, temeer omdat de werknemer weigerde om toegang te verlenen tot zijn werkaccount. Met betrekking tot de dringende reden merkte de kantonrechter op dat het op grond van de gedragscode niet is toegestaan om een persoonlijke relatie aan te gaan met een patiënt. De werknemer heeft erkend dat hij een dergelijke relatie wel is aangegaan en ook dat hij seksueel contact met haar heeft gehad. De werknemer heeft in strijd met de gedragscode gehandeld. Dit is ernstig nu de werknemer in de geestelijke gezondheidszorg werkte met patiënten die “dubbel” zijn gediagnostiseerd. De patiënte was zeer kwetsbaar en stond in een afhankelijke positie van de werknemer. Ook het hebben van pornografisch materiaal op het werkaccount van de werknemer, in strijd met de gedragscode en ontoelaatbaar. De werknemer heeft erkend dat dergelijk materiaal niet thuishoort op een werkaccount. Dat de werknemer na zijn schorsing diverse bestanden van zijn werkaccount heeft verwijderd, is verwijtbaar. De werknemer had moeten begrijpen dat dit niet was toegestaan. Nu hij dat toch heeft gedaan, heeft hij Antes de mogelijkheid ontnomen om een volledig onderzoek uit te voeren. De kantonrechter oordeelde dat de werknemer terecht op staande voet was ontslagen. De werknemer heeft geen recht op een transitie- of billijke vergoeding. De door Antes verzochte schadevergoeding werd toegewezen, omdat de werknemer door opzet of schuld aan Antes een dringende reden heeft gegeven om hem op staande voet te ontslaan.

Voor de gehele uitspraak “Ontslag wegens seksuele relatie” klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl